Ceza Dilekçeleri

Dilekçeleri indirmek için dosyaların üzerine tıklamanız yeterlidir.

Aczine Kendi Fiili ile Sebebiyet Veren Borçlunun Cezalandırılması

Adli Sicildeki Hükümlülük Kaydının Silinmesi

Adli Sicildeki Hükümlülük Kaydının Silinmesi Dilekçesi

Ailenin Korunması İçin Cumhuriyet Savcılığnna Şikayet

Ara Karar Gereği Beyan Dilekçesi

Ara Karar Gereği Beyan Dilekçesi Ceza

Belediye Encümen Kararının iptal Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna itiraz Ceza Mahkemesi Dilekçesi

Ceza kararnamesine itiraz Dilekçesi

Cezanın Ertelenmesi Talepli Dilekçe

Ceza Mahkemesi Kararının Bozulması istemli Temyiz Dilekçesi

Cumhuriyet Savcılığına Yazılı Emirle Bozma istemli Dilekçe

Davadan Feragat Ceza Dilekçesi

Emniyeti Suistimal Nedeni ile Yakınma Dilekçesi

Esi Hale Getirme istemi Ceza

Feragat Dilekçesi Ceza

Hapis Hakkı Uygulanarak Defteri Yapılmış Eşyayı Gizleneyeni şikayet

Hükümlülük Dilekçesi

icrada Teslim Edilen Yere Yeniden Girme Dilekçesi

iptal Davası Dilekçesi örneği Askeri

Kanun Dışı Tutuklama Nedeni ile Tazminat Talebi Dilekçesi

Karar Düzeltme için Cumhuriyet Savcılığına Başvuru Dilekçesi

Kararlı Dosyadan şikayetten Vazgeçme Dilekçesi

Karşılıksız çek için Yakınma Dilekçesi

Katılma Dilekçesi Ceza

Karşılıksız çek Nedeni ile şikayet Dilekçesi

Konkordato işlerinde Hususi Menfaat Temin Edenlerin Cezalandırılması

Madde Tayini Sureti ile Hakaret ve Sövme Nedeni ile şahsi Dava Dilekçesi

Mahkemenin Yenilenmesi Ceza Dilekçesi

Mennu Hakların iadesi DavasıDilekçesi

Mennu Hakların iadesi Talebi Dilekçesi

Şahsi Davaya Karşı Savunma Dilekçesi

Savunma Dilekçesi 213 Sayılı Kanuna Muhalefet

Savunmaya ilişkin Tanık Dinlenmesi ilişkin Dilekçesi

Şikayet Hizmet Nedeni ile Emniyeti Suistimal

Soruşturmanın Genişletilmesi Dilekçesi

Suç Duyurusu Telefonla Hakaret ve Tehdit Dilekçesi

Süre tutum Yerel Mahkeme Ceza

Takipsizlik Kararına itiraz Dilekçesi

Tehdit Adiyen Dilekçesi

Tekzip Talepli Dava Dilekçesi

Tensiple Birlikte Tahliye Dilekçesi

Tutuklama Kararının Kaldırılması istemli Dilekçe

Tutuklama istemli Dilekçe

tutuklama Kararının Kaldırılması İstemli Dilekçe 2

Tutuklamanın Kaldırılması Trafik Kazası Nedeni ile

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi

Tutuklu Sanığın Salıverilmesi İstemli Dilekçe

Üzerinde Hapis Hakkı Tanınan Eşyayı Kaçırma Dilekçesi

Yakınmada Mahkemede Vazgeçme Dilekçesi

Yedieminlik Görevini Suistimal

Zimmet Sahte Evrak Tanzimi

1
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by